BẢNG GIÁ WINDOW HOSTING

Hosting chất lượng cao cho webiste ổn định.

 • Gói Sinh Viên WD

  25,000đ / Tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • SSD Storage: 300 MB
  • CPU: 1 core
  • Ram: 512 MB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Sub-domain: 10
  • Email: 10
  • FTP: Không giới hạn
  • Database: 1
  • Addon domain: 0
  • Park domain: 3
 • Gói Cá Nhân WD

  45,000đ / Tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • SSD Storage: 1 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Sub-domain: Không giới hạn
  • Email: Không giới hạn
  • FTP: Không giới hạn
  • Database: 1
  • Addon domain: 0
  • Park domain: Không giới hạn
 • Khuyến mãi

  Gói Cá Nhân ++ WD

  65,000đ / Tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • SSD Storage: 2 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Sub-domain: Không giới hạn
  • Email: Không giới hạn
  • FTP: Không giới hạn
  • Database: 2
  • Addon domain: 0
  • Park domain: Không giới hạn
 • Bán chạy

  Gói Bán Chuyên Nghiệp WD

  100,000đ / Tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • SSD Storage: 6 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Sub-domain: Không giới hạn
  • Email: Không giới hạn
  • FTP: Không giới hạn
  • Database: 3
  • Addon domain: 1
  • Park domain: Không giới hạn
 • Gói Chuyên Nghiệp WD

  135,000đ / Tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • SSD Storage: 8 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Sub-domain: Không giới hạn
  • Email: Không giới hạn
  • FTP: Không giới hạn
  • Database: 5
  • Addon domain: 2
  • Park domain: Không giới hạn
 • Gói Chuyên Nghiệp ++ WD

  210,000đ / Tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • SSD Storage: 15 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Sub-domain: Không giới hạn
  • Email: Không giới hạn
  • FTP: Không giới hạn
  • Database: 8
  • Addon domain: 3
  • Park domain: Không giới hạn
 • Gói Doanh Nghiệp WD

  270,000đ / Tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • SSD Storage: 20 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Sub-domain: Không giới hạn
  • Email: Không giới hạn
  • FTP: Không giới hạn
  • Database: 10
  • Addon domain: 3
  • Park domain: Không giới hạn
 • Gói Thương mại điện tử WD

  380,000đ / Tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • SSD Storage: 30 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Sub-domain: Không giới hạn
  • Email: Không giới hạn
  • FTP: Không giới hạn
  • Database: 15
  • Addon domain: 5
  • Park domain: Không giới hạn

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

TÍNH NĂNG NỔI BẬT