Cam kết chất lượng dịch vụ SLA

Sử dụng 100% phần mềm bản quyền

Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ 24/7

NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trên Inernet

KHUYẾN CÁO KHI SỬ DỤNG TÊN MIỀN

Kiểm tra và đăng ký tên miền ngay từ bây giờ để bảo vệ thương hiệu của bạn

Tên miền và thương hiệu của công ty có sự tương quan rất lớn. Nếu bạn chỉ tập trung xây dựng thương hiệu trên giấy tờ mà không quan tâm đến tên miền; tên miền mang thương hiệu của bạn có thể bị cá nhân/tổ chức khác đăng ký mất. Điều này sẽ khiến khách hàng bị nhầm lẫn và truy cập vào website không liên quan đến bạn nhưng mang tên miền là thương hiệu của bạn. Càng tai hại hơn, nếu tên miền đó bị chính đối thủ cạnh tranh đăng ký. Bất kỳ một sự nhầm lẫn nào cũng có thể dẫn đến việc mất đi lượng truy cập và số lượng khách hàng tiềm năng vào tay đối thủ. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn thực hiện những điều sau đây để bảo vệ tên miền thương hiệu của bạn.