GÓI CHỨNG THỰC BẢO MẬT SSL

Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm

 • RAPIDSSL

  225,000đ / 12 tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • Chính sách bảo hiểm: $10.000
  • Số domain được bảo mật: 1
  • Số Sub Domain được bảo mật: Không
  • Độ tin cậy: cơ bản
  • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
  • SANs: Không có
 • RAPIDSSL WILDCARD

  3,100,000đ / 12 tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • Chính sách bào hiểm: $10.000
  • Số domain được bảo mật: 1
  • Số Sub Domain được bảo mật: Unlimited
  • Độ tin cậy: Cơ bản
  • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
  • SANs: Không có
 • THAWTE EV SSL

  3,400,000đ / 12 tháng

  ĐẶT MUA NGAY

  • Chính sách bảo hiểm: $1.000.000
  • Số domain được bảo mật: 1
  • Số Sub Domain được bảo mật: Không
  • Độ tin cậy : Cao
  • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
  • SANs: Không có

(Giá trên chưa bao gồm VAT)