KIỂM TRA & ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

HOSTING SSD

BHW Host 1

Dung lượng: 300 MB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: 10

Email: 10

FTP: unlimited

Database: 1

Addon-domain: 0

Park-domain: 3

25,000/tháng

ĐẶT MUA

BHW Host 2

Dung lượng: 1 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 1

Addon-domain: 0

Park-domain: unlimited

45,000/tháng

ĐẶT MUA

BHW Host 3

Dung lượng: 2 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 2

Addon-domain: 0

Park-domain: unlimited

65,000/tháng

ĐẶT MUA

BHW Host 4

Dung lượng: 6 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 3

Addon-domain: 1

Park-domain: unlimited

100,000/tháng

ĐẶT MUA

Chuyên Nghiệp

Dung lượng: 8 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 5

Addon-domain: 2

Park-domain: unlimited

135,000/tháng

ĐẶT MUA

Doanh Nghiệp

Dung lượng: 20 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 10

Addon-domain: 3

Park-domain: unlimited

270,000/tháng

ĐẶT MUA

Thương Mại Điện Tử

Dung lượng: 30 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 15

Addon-domain: 5

Park-domain: unlimited

380,000/tháng

ĐẶT MUA

Chuyên Nghiệp ++

Dung lượng: 15 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 8

Addon-domain: 3

Park-domain: unlimited

210,000/tháng

ĐẶT MUA